Geschiedenis van de Huisman

De molen De Huisman werd rond 1786 gebouwd en stond aan het Blauwe Pad in Zaandam. Hij heeft door de jaren heen verschillende bestemmingen gehad als snuifmolen (tabaksmolen), mosterdmolen en tussen 1912 en 1940 als houtzaagmolen. De molen beschikte naast windkracht ook over een gasmotor die later vervangen werd door een elektromotor. Na de Tweede Wereldoorlog raakte De Huisman in verval en bovendien werd het gehele gebied rond het Blauwe Pad aangemerkt als saneringsgebied.


De molen werd afgebroken, waarbij het molenlijf en de kap werden gebruikt bij de herbouw aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans midden jaren vijftig. Aan de Kalverringdijk stond het uit de 18e eeuw daterende papierpakhuis De Haan. Dit pakhuis werd gebruikt als onderbouw voor de molen. Er werd simpelweg een stuk uit het dak gezaagd en een kleine draagconstructie aangebracht, waarna de molen op het pakhuis werd geplaatst. Dat verklaart dan ook de tekst van het uithangbord aan de molen: ‘Hier kreeg een kippevrijer een huisman tot berijder’.


Aan de Zaanse Schans werd de molen ingericht als mosterdmolen met het binnenwerk van specerijenmolen ‘het Indies Welvaren’. Tot 1960 werd De Huisman nog als specerijmaalderij in werking gehouden. De molen werd daarna door de gemeente Zaandam, de toenmalige eigenaar, verhuurd om er de beroemde Zaanse mosterd te malen (elektrisch aangedreven). In 1963 werd de molen overgedragen aan de Vereniging De Zaansche Molen. Met de molen zelf werd geen productie meer gemaakt, wel werd regelmatig met de molen gedraaid, een situatie zoals die tot recentelijk voortduurde.

site by swell.nl